Brutal kupp i Bolivia

16 Nov
cfb39999110d8b51eb1c0d0626d97926

”När de rika marscherar gör polisen myteri, när de fattiga marscherar skjuter de skarpt.”

Vi publicerar här en artikel av Jeppe Krommes-Ravnsmed som ger en bakgrund till statskuppen i Bolivia. Artikeln publicerades ursprungligen på den danska vänsterorganisationen Socialistens hemsida. Jeppe bodde i Bolivia mellan 2006 till 2011 och har boliviansk familj, och han har skrivit en rad artiklar om utvecklingen i Bolivia. Läs mer

Remissvar på förslag till nytt partiprogram för Vänsterpartiet

14 Okt

Just nu håller Vänsterpartiet på att utarbeta ett nytt partiprogram. Vänsterpartiets programkommission har lagt fram ett remissförslag till nytt partiprogram, och det första steget är att man har bett såväl partimedlemmar och partiföreningar som ”personer och organisationer som inte är anslutna till Vänsterpartiet men delar våra värderingar” att ge feedback i form av remissvar. Därför har vi valt att skriva ett remissvar. Processen med att ta fram ett nytt partiprogram pågår fram till partikongressen 21-24 maj 2020.


Läs mer

För en rörelse med självförtroende och styrka – Strategidokument för Socialistiska Nätverket

10 Maj

strejkratt hemsida

Socialistiska Nätverket verkar för en återvitalisering av arbetarrörelsen som ett verktyg för vanligt folk att förändra samhället genom, och som sätter socialismen på dagordningen. Ett sätt att göra det är att ”föra kampen till rörelsen och föra rörelsen till kampen”. Det innebär att vi försöker mobilisera största möjliga stöd för kampen i rörelsen och att vi i rörelsen lyfter krav som växer fram ur kampen. Utöver det omedelbara syftet att stödja de som kämpar är detta ett led i vår strävan att göra kampen och rörelsen till ett. Detta är en förpliktelse som gäller oavsett vilka som för tillfället innehar den parlamentariska makten.

Folk söker sig fortsatt till arbetarrörelsen för att förbättra sina livsvillkor och förändra samhället till det bättre, men rörelsens förankring i folks vardag begränsas av att vi accepterar alltför snäva ramar för politiken. Åratal av åtstramningspolitik och nyliberal experimentpolitik har satt tvångströja på arbetarrörelsen. Många kommuner går på knäna ekonomiskt, och i andra hålls möjligheterna att förändra tillbaka i spåren av privatiseringar och utförsäljningar. Det behövs ett djupgående uppbrott från denna politik på ett övergripande plan. I dess ställe måste vi sätta en offensiv politik för gemensamma investeringar och upprustning av välfärden. Läs mer

Upprop från ett ”stormötenas stormöte” bland de gula västarna

29 Jan

commercy27j

Vi publicerar här en översättning av ett upprop antaget av ett ”Stormötenas stormöte” i helgen i den lilla franska orten Commercy. Mötet arrangerades efter att de gula västarna i Commercy uppmanat stormöten bland de gula västarna runt om i landet att sända delegater till ett gemensamt möte utnämnt till ”Stormötenas stormöte” (”Assemblées des assemblées”).

Representanter för ett hundratal lokala stormöten bland de gula västarna runt om i landet samlades och antog nedanstående upprop. Översättningen utgår från det franska originalet och denna engelska översättning.

Det är fritt fram att sprida översättningen vidare på det sätt man finner gott, men med hänvisning och länk till detta ursprungliga inlägg. Vi vill understryka att de gula västarna är en tämligen brokig rörelse utan formella strukturer, så det är svårt att säga exakt hur representativt detta ”stormötenas stormöte” är. Tidigare försök att tala för rörelsens räkning har väckt vilda kontroverser. Rörelsen består helt enkelt av de vanliga människor av kött och blod som vecka ut och vecka in bemannar rondellblockaderna och deltar i rörelsens protester. Så ta uppropet för vad det är – ett uttryck för åsikterna hos representanter för ett hundratal stormöten bland gula västar runt om i Frankrike. Uppropet lyder som följer:
Läs mer

Vad händer egentligen i Venezuela?

27 Jan

197872-icerik

Detta har hänt i det pågående kuppförsöket i Venezuela:
Läs mer

Valet i Andalusien och den politiska utvecklingen i Spanien – vägen hit och vägen fram

3 Dec

Valresultatet i regionalvalet i Andalusien blev katastrofalt. Adelante Andalucia fick 16% (-5%) av rösterna och socialdemokratiska PSOE 28% (-7%). Valdeltagandet landade på knappt 59%, att jämföra med drygt 74% i det sista valet (2004) innan krisen bröt ut i Spanien. 

Och det värsta är att det nya högerpopulistiska partiet Vox, som kombinerar hårdför spansk nationalchauvinism med ultrakonservatism och rasism, för första gången kom in i regionparlamentet med 11% av rösterna. Vox är ett parti som bildades för fem år sedan som en högerutbrytning ur Partido Popular, och tycks framförallt vara ett reaktionärt protestparti för konservativa, välbeställda människor, med en nyliberal ekonomisk politik.

Läs mer

Valet och vägen framåt – bryt dödläget!

13 Sep
partiledaresajt-LARGE

Vilka av dessa partiledare kommer få vara med och bilda regering?

Vi publicerar här en analys av valet och om vägen framåt för att återigen vinna en majoritet för en djupgående förändring av samhället. Läs mer