I rörelsen
För socialism

Nätverket förenar aktiva i S och V, i facket och folkrörelser. Tillsammans arbetar vi för en socialistisk samhällsomvandling. Våra grundsatser hittas i vår principförklaring. Det finns också en lite längre text; vårt strategidokument.

Senaste texterna

Poddavsnitt

7. Genus, vetenskapsfilosfi och samhällsförändring Förändra podcast

Egil Karlow samtalar med Rikard Erlandsson om genus, vetenskap och samhällsförändring. Rikard har en mångårig bakgrund inom DNA-forskning men har på senare år gått över till genusvetenskapen. Diskussionen är inspirerad av Kajsa Ekis Ekmans bok ”Om könets existens” och debatter i transfrågan, men fokuserar inte i huvudsak på detaljer utan på de djupare analyserna av hur vi kan förstå verkligheten för att förändra den. Det rör sig mycket kring frågor om huruvida och i vilken mån det finns objektiva sanningar, synen på vetenskapen som bärare av ”ren fakta”, förhållandet mellan hur verkligheten verkligen är respektive hur vi förstår den och ytterst hur detta förhåller sig till kampen för att förändra samhället. I avsnittet refereras bland annat till:   Om könets existens – Kajsa Ekis Ekman Genusdoktrinen – Ivar Arpi, Anna-Karin Wyndhamn ”Genusteorier och radikal ideologi maskerad som vetenskap” – Rikard Erlandsson DNA Kunskapens källa – Rikard Erlandsson
  1. 7. Genus, vetenskapsfilosfi och samhällsförändring
  2. 6. Historien bakom krisen
  3. 5. Facklig kamp på ett bussgarage

Tidningen socialisten

Socialisten gavs ut mellan 1992 och 2014. Artiklar och pamfletter som tidningen publicerat på nätet finns samlade här,