3 anledningar till att storföretag inte bör ägas privat


Bild
Varför ska så få ha så mycket makt över så många?

 1. Privat ägande av storföretag skapar enorm ojämlikhet mellan människor vad gäller makt över sig själv, andra människor och samhället. Det ger en liten minoritet möjligheten att styra samhällsutvecklingen, mot befolkningars, folkrörelsers och demokratiskt valda representanters vilja.Hur ofta hör vi inte att vi måste göra det ena eller andra för ”marknadens” skull? Och hur snabba var inte bankerna att springa efter hjälp från samhället när krisen bröt ut? Det är dags att vi slutar ge en liten minoritet en sådan makt över våra liv och vårt samhälle.
 2. Privat ägande av storföretag förhindrar en ekonomisk utveckling som inte drivs av kortsiktiga vinstintressen. Den logiken leder till stora ekonomiska kriser där samhället och medborgarna får ta notan. De som har orsakat krisen lever gott, medan den drabbar alla de som inte har något med saken att göra.
 3. Privat ägande av storföretagen håller också tillbaka en nödvändig, storskalig klimatomställning av samhället. Detta kräver samordning, planering och långsiktighet. Det behövs också stora samlade resurser, vilket gemensamt ägande skulle möjliggöra. På så sätt skulle man också kunna ta ett samlat grepp om samhällsplaneringen, och diskutera gemensamt hur vi vill att våra städer och länder som helhet ska utvecklas. Det skulle vitalisera demokratin genom att gå från att begränsas av en ekonomisk utveckling utanför vår kontroll till att innefatta en diskussion om vilket samhälle vi vill bygga tillsammans.

Vi behöver äga storföretag och banker gemensamt för att samhället ska kunna bli verkligt demokratiskt, för att vi inte ska vara utlämnade till en liten minoritets nycker. Det skulle inte lösa något av sig själv, men ge oss verktyg för att ta tag i samhällsutvecklingen. Som del av det växande ifrågasättandet av storföretagens och bankernas makt behöver vi börja fundera på vad vi vill göra av samhället. En hållbar ekonomisk utveckling med jämlikhet och verklig demokrati är inom räckhåll, men för att nå dit behöver vi ta över storföretagen och bankerna.

Erik Andersson

Annons

6 reaktioner till “3 anledningar till att storföretag inte bör ägas privat

 1. När blir ett företag stort? Hur sker övertagandet av företag som växt sig för stora? Hämmar inte ett potentiellt övertagande av för stora företag tillväxten av mindre företag? Är småföretagande helt oproblematiskt för en socialist?

 2. Hej!

  Mycket relevanta frågor. Ett mått som har föreslagits är om företaget är börsnoterat. Vad gäller att det skulle kunna hämma småföretag tror jag att det är mycket ovanligt att man startar ett småföretag med den realistiska ambitionen att det ska bli ett storföretag. Det finns en del såna fall som uppmärksammas mycket, men som kapitalismen fungerar köps i regel småföretag och deras idéer/egendom upp innan de hinner bli ett storföretag. Och de flesta småföretag kommer såklart aldrig i närheten av att bli storföretag.

  I mångt och mycket skulle det alltså fungera likadant som idag, fast att samhället skulle ersätta de privata storkapitalisternas roll. Småföretagare som nått genombrott på olika områden skulle tjäna en rejäl slant, medan dessa genombrott skulle bli gemensam egendom och kunna utvecklas vidare i en samverkande gemensamt ägd sektor. Dessutom skulle forskningen kunna bli starkare och friare genom att idéer kan spridas och implementeras. Gemensamt ägande av storföretagen skulle passa väl ihop med en mer samarbetsinriktad och kollektiv syn på tankeprodukter (”intellektuell egendom”).

  För övrigt hade man i det diktatoriska Sovjetunionens stelbenta planekonomi oerhört många forskare som nådde genombrott på en mängd områden. De lyckades ju också komma före USA ut i rymden. Detta trots att det inte fanns någon intellektuell äganderätt eller möjlighet att bli rik på sina idéer. Det visar att de huvudsakliga drivkrafterna i regel handlar mer om nyfikenhet, tillfredsställelse över genombrott, strävan efter ära osv än om rent ekonomisk vinning. Visst fick en del av dem diverse privilegier, men inte direkt något som skulle imponera på en kapitalist, om vi säger så. :-)

  Det finns många problem med småföretag, men det var inte fokus för artikeln. Menar också att det är viktigt att skilja på stor- och småföretag. De senare tror jag inte bör styras av samhället, som dock bör uppmuntra demokratiska styressätt, bygga upp arbetaruniversitet osv. Det måste byggas underifrån.

 3. Tack för svaren…kommer dessa statliga företag kunna gå i konkurs? Eller finns det något annat sätt att hålla koll på att dem är ”effektiva”?

  1. Jag tror inte att det är några större problem att ta reda på huruvida ett gemensamt ägt företag är ”effektivt”. Förutom öppen redovisning av räkenskaperna borde det också genom inflytande och insyn från anställda, konsumenter och allmänhet finnas goda möjligheter att upptäcka eventuella problem långt innan konkurs blir aktuellt.

   Tycker inte att det är någon princip att gemensamt ägda företag ska få vara ineffektiva, men tycket att det är något av en skendebatt. Den bygger på den felaktiga premissen att statliga företag i allmänhet är ineffektiva. Snarare skulle jag vilja påstå att statliga företag ofta utmärkt sig som mer välskötta än privata storföretag, och det skulle kunna bli ännu bättre om de präglades av deltagande demokrati, aktiv insyn/granskning osv.

   Om ett strategiskt viktigt företag har en tillfällig nedgång, t.ex. pga av en tillfällig konjunktur, kan jag dock i princip tänka mig att staten skulle kunna besluta att företaget tillfälligt tillåts gå sämre, eller att man rentav investerar för att möta nästa konjunkturuppgång. Tror inte det går att ha patentlösningar för alla situationer, det är en konkret fråga där långsiktighet och strategiskt tänkande bör vara centralt.

   Det är inte nödvändigtvis mest smart eller ens långsiktigt ”profitabelt” att alltid gå efter kortsiktiga vinstkalkyler. En av poängerna med statligt ägande kan vara just att investera strategiskt när privatkapitalister inte gör det pga sänkta profitnivåer, t.ex. som Kina satsat massivt på grön energi under världskrisen. Medan andra slickat såren har de rustat sig utifrån ett strategiskt perspektiv.

 4. En fråga till: hur ser ni på småföretagaren med folk anställda? Är hen en utsugare eller en skapare av jobb?

  1. Några korta tankar; för det första måste vi göra upp med bilden av att kapitalistiska företag är effektiva per definition. I många fall är profiten ett direkt hinder mot bättre produkter, hållbarare system eller mer genomtänkt service. Genom att systemet är ”blint” så blir det effektivt enbart när profitmotivet sammanfaller med utveckling, ganska ofta är så inte fallet. Ett bra exempel på detta är utvecklingen av motorer, som länge stått still.

   Men rent konkret så kan inte produktion vara statiskt, ett företag som producerar saker som det inte finns behov kommer ju behöva anpassas. Om det sker genom en organiserad nedläggning eller omställning av produktionen till nåt nytt bestäms ju helt av de lokala förhållanden. En gemensamt styrd produktionsapparat måste ju självklart ha mekanismer för att vara effektiv, annars så faller en stor anledningen till socialism!

   Till sist angående småföretag och anställning. Jag tror att Marx och Engels ville visa på en utsugning som en mekanism som styr det kapitalistiska samhället och genererar alla de negativa konsekvenser vi ser idag. Inte formulera en järnhård lag som kan appliceras på varje enskilt fall. Det är också viktigt att inse socialismen som en process, inte som något statiskt stadium. I övergången mellan kapitalism och ett klasslöst samhälle så kommer olika produktionssätt att samexistera under en relativt lång period.

   Men rent konkret så ska vi naturligtvis underlätta för utveckling och omställning till kooperativ eller sociala företag och gradvis öka möjligheterna till medbestämmande av arbetare. Jag är dock övertygad att många småföretagare kommer frivilligt delta i omställningen eftersom det underlättar entreprenörskap, innovation och utveckling.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: