För en europeisk demokratisk revolution – mot främlingsfientligheten, nyliberalismen och patriarkatet


Vi publicerar här en översättning av manifestet ”För en europeisk demokratisk revolution. Mot främlingsfientligheten, nyliberalismen och patriarkatet” som har tillkommit på spanska Podemos initiativ. Manifestet är del av inkallandet av en all-europeisk konferens i Madrid 22 april i syfte att bygga en starkare och mer samordnad europeisk vänster som förmår ge alternativ till de nyliberala och främlingsfientliga krafter som dominerar politiken. Vi publicerar manifestet som ett bidrag till avgörande strategifrågor för den europeiska vänstern, och hoppas att det kan stimulera diskussioner som leder framåt.

60 år efter Romfördraget befinner sig Europa vid ett vägskäl. Skuld, nedskärningar, taggtråd, tömning av demokratin; förlust av folksuveränitet, handelsavtal och politiska beslut som genomförs mot samhällsmajoritetens intressen; en utrikespolitik som genererar krig, förstörelse och påtvingad migration; systematiska attacker mot medborgarnas rättigheter, särskilt kvinnornas, arbetarklassens, migranternas och de etniska minoriteternas. Lösningen som eliten föreslår presenteras som om det inte fanns något val mellan å ena sidan den nyliberala Europeiska Unionen, Fort Europa och marknadernas herravälde och å andra sidan den exkluderande och främlingsfientliga reträtten in i de nationella identiteterna.

Men vi vägrar trampa i den fällan. Marknadsfundamentalism och främlingsfientlig populism göder varandra, men de är inte de val som Europas folk behöver. Vi måste peka ut de som i själva verket är ansvariga för krisen, och som också drar nytta av den. Vi behöver en radikalt annorlunda politik som baseras på värderingarna och traditionerna från de bästa ögonblicken i den europeiska historien, och som för evigt måste fördriva de illdåd som vi upplevde under det förra århundradet. Vi kan inte lämna något utrymme i våra samhällen åt främlingsfientlighet, rasism, sexism och hat mot de annorlunda. Istället behöver vi lösningar för folket, för de därnere, baserad på försvar av deras rättigheter, social rättvisa och en inkluderande modell med en hållbar utveckling och jämlikhet mellan könen.

EU har gått från att representera hoppet om välstånd, frihet och rättigheter för miljoner människor till att identifieras som ansvarig för utbredd plundring, liksom som en källa till många av de problem som drabbar dess befolkning. I det vakuumet växer det monster som är den nya extremhögern. Det är därför inte förvånande att de som upplever att de förlorar på den globaliseringsprocess som leds och representerar av EU:s nyliberala eliter ser färre och färre skäl att inspireras av det europeiska projektet.

I ett försök att omvandla missnöje och folkligt lidande till hat mot de annorlunda, skapa syndabockar att trycka ner och exkludera, strävar extremhögern efter att återuppbygga nationella identiteter på auktoritär, chauvinistisk, säkerhetsfixerad och homofobisk grund. Genom sin antisociala politik och genom att anta en del av extremhögerns agenda eldar de europeiska eliterna och Den Stora Koalitionen på främlingsfientligheten, auktoritarianismen och patriarkatet. Nyliberal brist och främlingsfientlig exkludering göder varandra. De sätter varandras agendor och rättfärdigar sin existens i opposition till varandra. Och det är de arbetande klasserna, kvinnor och etniska och sexuella minoriteter som förlorar mest på den kniptångsmanövern.

För ett år sedan avslöjade den grekiska krisen begränsningarna i att handla på egen hand försöka det reellt existerande EU. Kort därefter visade Brexit konsekvenserna av att överlämna Europatankens flagga till de nyliberala eliterna och suveränitetens och den sociala trygghetens fana till den ultranationalistiska högern. Nu tornar skuggorna av Le Pen, Wilders och Alternativ för Tyskland över Europa som spöken från det förflutna, medan Donald Trump ler i skadeglädje på den andra sidan Atlanten och det europeiska etablissemanget begränsar sig till institutionell paralys eller blind envishet.

EUROPEISK KONFERENS 22 APRIL

Men det finns hopp. Självklart finns det det. Miljoner människor runt om i Europa organiserar sig och marscherar mot nedskärningar och TTIP, för kvinnors rättigheter och för säkra vägar för de som flyr från bomber, hunger och klimatförändringar. Det finns ett annat Europa bestående av de därnere, folkens Europa. Ett öppet, inkluderande, demokratiskt, solidariskt, rättvist och jämlikt Europa som redan existerar och växer på många ställen pådriven av sociala rörelser, institutioner som verkar för förändrign och människor som är engagerade i dessa frågor.

Det Europa är vårt Europa, ett Europa som:

– Ifrågasätter och vägrar lyda avtal som tvingar fram sociala åtstramningar;

– Stödjer ett nytt politiskt och normativt ramverk som sätter rättigheter, social rättvisa, planeten och de som bebor den i centrum för den ekonomiska aktiviteten;

– Genomför en politik som gynnar de som arbetar såväl avlönat som oavlönat, till försvar för sociala rättigheter och generell och demokratisk välfärd;

– Bygger upp ett progressivt och verkligt omfördelande skattesystem som får bort skatteparadisen såväl inom som utanför Europa;

– Genomför en översyn av illegitim offentlig skuld och styr om investeringar på försvar och säkerhet till sociala och hållbara program som lägger grunden för en ny produktionsmodell;

– Bygger upp fullt demokratiska överstatliga institutioner med deltagande, som garanterar erkännandet av dess folks suveränitet och främjar konvergenspolitik som gynnar de regioner och medborgare som för tillfället är underordnade;

– Genomför en U-sväng i den europeiska utrikespolitik genom att sätta fred, social- och klimatmässig rättvisa och mänskliga rättigheter i centrum istället för en privilegierad minoritets handelsintressen. Skapa ett ramverk för antikoloniala och rättvisa internationella relationer med länderna och medborgarna i det globala Syd.

– Agerar mot orsakerna till påtvingad migration och garantera den universella rättigheten att migreeera och till människors fria rörlighet oberoende av deras ursprung, öppna upp säkra vägar in i Europeiska Unionen i enlighet med internationell lagstiftning om mänskliga rättigheter, förbättra asylsystemen och flyktingpolitiken och utveckla politik för integration av migranter baserat på en universell inställning till rättigheter.

– Bekämpar islamofobi, HBT-fobi, kvinnofientlighet, främlingsfientlighet och all annan form av auktoritarianism och diskriminering i institutionell, social eller politisk form.

Detta är ett Europa att bygga, som motsätter sig såväl nyliberalismen, auktoritarianismen, främlingsfientligheten som patriarkatet. Konturerna för detta politiska utrymme existerar, men saknar den nödvändiga samordningen för att ta form på europeisk nivå. Tiden rinner ut: hotet om en reaktionär utväg från den nuvarande politiska krisen kommer närmare för varje dag. Det är tid för de därnere att skrida till handling och bygga broar där andra vill bygga murar. Flera initiativ är redan på gång i olika delar av Europa.

Låt oss göra vårt bidrag på vägen mot ett annat Europa. Låt oss anspråkslöst men beslutsamt röra oss i riktning mot ett europeiskt nätverk där medborgare, sociala rörelser, politiska aktörer och institutioner som försöker förändra samhället går samman steg för steg och öppnar vägen för samhällsförändring istället för att behöva välja mellan ”den djävul vi känner till och den djävul vi inte känner till”. För att ge form åt detta utrymme stödjer de undertecknade sammankallandet av ett europeiskt möte mot främlingsfientligheten, nyliberalismen, åtstramningarna och patriarkatet den 22 april i Madrid.

 

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: