Framåt är den enda vägen för Corbyn

I Labours förra partiledarval fick Jeremy Corbyn 38% av nomineringarna från partiföreningarna. I år har han hittills fått 82% av partiföreningarnas nomineringar. Och kampanjmötena är ännu större än förra året. Rekordet sattes i Liverpool där uppåt 10.000 pers (!) slöt upp. Ett närmast ofattbart engagemang för ett partiledarval.

Arbetarrörelsen, folkrörelserna och kampen för socialism

Vi publicerar här en översatt och något förkortad version av det engelska dokumentet ”Socialists and the mass organisations” som antogs på The Socialist Networks (TSN) konferens i London, november 2013. Socialistiska Nätverket är medlemmar i TSN och samarbetar därigenom med socialister i olika delar av världen. Den engelska originalversionen finns att läsa här. Vi vill gärnaFortsätt läsa ”Arbetarrörelsen, folkrörelserna och kampen för socialism”

Brittiska ”Militant”-riktningens historia: en introduktion

Den här artikeln är menad som en introduktion till den brittiska organisationen Militants historia. Syftet har inte varit att ge en heltäckande historik, utan att lyfta fram några av de viktigare aspekterna. En ambition med artikeln har varit att ge ett alternativ till tillrättalagda hyllningar och ensidiga svartmålningar. Historiska erfarenheter behöver utvärderas för att kunnaFortsätt läsa ”Brittiska ”Militant”-riktningens historia: en introduktion”

Ett marxistiskt perspektiv på krisen

Kravaller i Sverige och ekonomisk kris i världen. Arbetslöshet och nedskärningar. Bakom den här utvecklingen finns den stora ekonomiska kris som världen genomlever som startade med recessionen 2008-2009. Ekonomen Mick Brooks har publicerat boken ”Capitalist Crisis – theory and practice” och tillsammans med Michael Roberts skrivit pamfletten ”It´s time to take over the banks”, somFortsätt läsa ”Ett marxistiskt perspektiv på krisen”

Arbetarrörelsen tillhör dig, … eller?

Du som blivit aktiv i arbetarrörelsen är säkert ivrig och entusiastisk. Det är mycket du vill förändra. Hela samhället, men också den klubb, förening eller avdelning du är medlem i. Det känns så självklart! Vi måste bli fler, alla måste vara delaktiga, vi måste nu ut med vårt budskap och få var och en attFortsätt läsa ”Arbetarrörelsen tillhör dig, … eller?”

”Socialism is a powerful idea”, Kalsoom Ziab, Pakistani poet and trade union leader

Kalsoom Zaib is a well-known writer and poet in Pakistan. She is also a trade union leader and a socialist active in the organization Revolutionary Struggle which is affiliated to The Socialist Network. In this interview Ziab tells about her political conviction and struggle in relation to the elections to the National Assembly that isFortsätt läsa ””Socialism is a powerful idea”, Kalsoom Ziab, Pakistani poet and trade union leader”