Postmodernism och samhällsförändring

 På ondag 11 april arrangerar Socialisten ett möte i Stockholm på tema Postmodernism och samhällsförändring. Vi börjar klockan 18.00 och håller till på Gotlandsgatan 72. Mer information finns i eventet för arrangemanget på facebook. Diskussionen kommer inledas av Jenny Petré som intresserat sig för ämnet, är utbildad bildlärare och arbetar på förskola. Här följer Jennys textFortsätt läsa ”Postmodernism och samhällsförändring”

Annons

Vem behöver arbetarrörelsen?

När Moderaterna framställer sig som ”Det Nya Arbetarpartiet” och Stefan Löfven presenterar ”en affärsplan för Sverige” kan man fråga sig om arbetarrörelsen behövs överhuvudtaget. Är det inte bättre att lägga ned det hela och istället driva kamp kring enskilda frågor? Det har ju varit flera sådana rörelser både internationellt och i Sverige som har varitFortsätt läsa ”Vem behöver arbetarrörelsen?”

Planhushållning om jag får välja

I en krönika, i DN den 9 mars, drar Lena Andersson lans för kapitalismen. Hon verkar tycka att det är dags nu, efter böcker, seriealbum och filmer som kritiserar systemet och som oroande nog tagits emot entusiastiskt. Stefan Jarls film ”Godheten” avfärdar hon som nostalgisk och Nina Björks bok ”Lyckliga i alla sina dagar” somFortsätt läsa ”Planhushållning om jag får välja”

Det vi önskar – inom räckhåll

Vi återpublicerar en artikel från vårt senast temanummer om Socialism (Socialisten nr 104) ”Borgarklassen har under sitt knappt hundraåriga klassherravälde, skapat mer jättelika och kolossala produktivkrafter än alla föregående generationerna tillsammans … Vilket tidigare århundrade anade att sådana produktionskrafter slumrade i det samhälleliga arbetets sköte? ” Ur Kommunistiska manifestet 1848 Från 1820 till 2003 ökadeFortsätt läsa ”Det vi önskar – inom räckhåll”

En skiss av 2000-talets socialism

Erik Andersson pratar om 2000-talets socialism. Vad skulle socialism kunna innebära i 2000-talets verklighet? Hur kan gemensamt ägda storföretag och banker kombineras med främjande av kooperativ? Vilken roll kan olika nya former av frivilligt samarbete, såsom open source, fri kunskapsdelning/-produktion osv, spela? Hur kan vi utveckla ett verkligt demokratiskt inflytande för anställda och brukare? DessaFortsätt läsa ”En skiss av 2000-talets socialism”

Davos dilemma

Nyligen hölls World Economic Forum i Davos. ”I fjol präglades toppmötet av optimism, tecken på att krisen äntligen var över och vad som skulle göras för att få fart på tillväxten igen. I år har de politiska ledarna, näringslivstopparna och ledande akademiker istället på rader av seminarier diskuterat inkomstklyftor, arbetslöshet, social oro och vart detFortsätt läsa ”Davos dilemma”

”Den leninistiska partimodellen” – myten som blev verklighet

Lenin omringad av andra RSDAP-medlemmar, 1896. En populär föreställning gör gällande att splittringen inom den ryska socialdemokratin 1903, mellan ”bolsjeviker” och ”mensjeviker”, grundade sig i väsensskilda synsätt på organisationsfrågor. Vanligtvis beskrivs mensjevikernas ståndpunkt som att de förordade ett brett parti som var öppet för alla arbetare, medan bolsjevikerna sägs ha förordat ett strikt disciplinerat partiFortsätt läsa ””Den leninistiska partimodellen” – myten som blev verklighet”