Vilka pekades ut som sexköpare i bordellhärvan?

Lennart Geijer, dåvarande justitieminister och utpekad som delaktig i bordellhärvan. För att fortsätta anknyta till Bordellhärvan återpublicerar vi här en genomgång av de namn som pekas ut i Deanne Rauschers och Janne Mattssons bok Mannen, makten, mörkläggningen. Vi återpublicerar även den ledare som försvarar publiceringen. Publiceringen av boken Männen, makten och mörkläggningen har uppmärksammats enFortsätt läsa ”Vilka pekades ut som sexköpare i bordellhärvan?”

Annons

Mörkläggningen av bordellhärvan – så gick den till

I år har en ny svensk film, Call Girl, premiär som ska handla om bordellhärvan 1976. Flera ledande politiker hade ertappats med prostituerade varav några var minderåriga, den yngsta var 14 år. Samhällets elit samarbetade för att tysta ner det hela. Vi vet inte hur långt filmen vågar gå i att skildra vad som händeFortsätt läsa ”Mörkläggningen av bordellhärvan – så gick den till”

Det vi önskar – inom räckhåll

Vi återpublicerar en artikel från vårt senast temanummer om Socialism (Socialisten nr 104) ”Borgarklassen har under sitt knappt hundraåriga klassherravälde, skapat mer jättelika och kolossala produktivkrafter än alla föregående generationerna tillsammans … Vilket tidigare århundrade anade att sådana produktionskrafter slumrade i det samhälleliga arbetets sköte? ” Ur Kommunistiska manifestet 1848 Från 1820 till 2003 ökadeFortsätt läsa ”Det vi önskar – inom räckhåll”

En skiss av 2000-talets socialism

Erik Andersson pratar om 2000-talets socialism. Vad skulle socialism kunna innebära i 2000-talets verklighet? Hur kan gemensamt ägda storföretag och banker kombineras med främjande av kooperativ? Vilken roll kan olika nya former av frivilligt samarbete, såsom open source, fri kunskapsdelning/-produktion osv, spela? Hur kan vi utveckla ett verkligt demokratiskt inflytande för anställda och brukare? DessaFortsätt läsa ”En skiss av 2000-talets socialism”

Davos dilemma

Nyligen hölls World Economic Forum i Davos. ”I fjol präglades toppmötet av optimism, tecken på att krisen äntligen var över och vad som skulle göras för att få fart på tillväxten igen. I år har de politiska ledarna, näringslivstopparna och ledande akademiker istället på rader av seminarier diskuterat inkomstklyftor, arbetslöshet, social oro och vart detFortsätt läsa ”Davos dilemma”

”Den leninistiska partimodellen” – myten som blev verklighet

Lenin omringad av andra RSDAP-medlemmar, 1896. En populär föreställning gör gällande att splittringen inom den ryska socialdemokratin 1903, mellan ”bolsjeviker” och ”mensjeviker”, grundade sig i väsensskilda synsätt på organisationsfrågor. Vanligtvis beskrivs mensjevikernas ståndpunkt som att de förordade ett brett parti som var öppet för alla arbetare, medan bolsjevikerna sägs ha förordat ett strikt disciplinerat partiFortsätt läsa ””Den leninistiska partimodellen” – myten som blev verklighet”