Tripoli splittrat – interna strider i rebellägret

Den här artikeln i New York Times beskriver de skarpa konflikterna mellan de olika väpnade grupperingarna som tagit över i Tripoli. Det handlar dels om regionala konflikter, men också om en politisk maktkamp mellan USA-vänliga liberaler , Qatar-stödda islamister och f.d. Kadaffiallierade.