Gräsrotskommittéer slog tillbaka byggjättarnas angrepp

Byggnadsarbetare protesterar i London, november 2011. Steve Kelly från fackförbundet Unites byggavdelning i London och Russ Blakely, från Unite Portsmouth distrikt 0750 rapporterar om de brittiska byggnadsarbetarnas inspirerande kampanj mot byggjättarnas försök att tvinga igenom nya villkor inom hela branschen.

Annons