Stadgar för Socialisten

Sedan en tid har vi känt ett behov av att tydliggöra vad vi som förening är, och vad det innebär att vara medlem av Socialisten. Vi har haft flera olika dokument som har försökt att förklara var vi står och vad vi är. På vårt årsmöte den 26-27 maj antog vi nya stadgar, som viFortsätt läsa ”Stadgar för Socialisten”

Annons