Oktoberrevolutionen 94 år – framåt utan att glömma

“Marx says that revolutions are the locomotives of world history. But the situation may be quite different. Perhaps revolutions are not the train ride, but the human race grabbing for the emergency brake.” – Walter Benjamin För 94 år sedan på denna dag drogs nödbromsen i Ryssland för att stoppa första världskriget som höll påFortsätt läsa ”Oktoberrevolutionen 94 år – framåt utan att glömma”

Annons

”Den leninistiska partimodellen” – myten som blev verklighet

Lenin omringad av andra RSDAP-medlemmar, 1896. En populär föreställning gör gällande att splittringen inom den ryska socialdemokratin 1903, mellan ”bolsjeviker” och ”mensjeviker”, grundade sig i väsensskilda synsätt på organisationsfrågor. Vanligtvis beskrivs mensjevikernas ståndpunkt som att de förordade ett brett parti som var öppet för alla arbetare, medan bolsjevikerna sägs ha förordat ett strikt disciplinerat partiFortsätt läsa ””Den leninistiska partimodellen” – myten som blev verklighet”